Nieuws
Contact
Gastenboek

Samassati Lichttherapie
Trainingen

Therapeut worden?

Behandelingen
Cases
Tests
Korte uitleg over onderzoek en tests
Nieuwe tests
Uitgevoerde tests en resultaten
Artikelen

Winkel
English version


Uitgevoerde tests en resultaten

Verslag van een onderzoek naar migraine

Een klinisch onderzoek door Fausto Pagnamenta MD en Nishant Matthews MA.

Een korte weergave van het resultaat van een klinisch onderzoek in Zwitserland naar het effect van lichttherapie voor de behandeling van migraine.

Inleiding

Uit statistieken blijkt, dat tussen de 8 en 12% van de bevolking leidt aan migraine. Daarnaast heeft zo’n 33% regelmatig last van spanningshoofdpijn. In dit document vindt U een kort verslag van een klinisch onderzoek, dat in Zwitserland is uitgevoerd, naar de toepassing van lichttherapie voor de behandeling van migraine en de symptomen daarvan.

Samenvatting

De test is uitgevoerd met 56 personen met migraine klachten. Zij hebben een aantal sessies ondergaan met verschillende lichttherapie behandelingen.
De uitkomst van het onderzoek is, dat:
 • 65% van de behandelde personen definitief is genezen
 • 30% een aanzienlijke verbetering heeft ondervonden
 • bij de resterende 5% de klachten zijn gebleven.
De deelnemers aan het onderzoek zijn gedurende 4 jaar na het beëindigen van de behandelingen gevolgd om inzicht te krijgen of de resultaten blijvend waren; de hier genoemde resultaten geven de situatie weer aan het eind van deze periode van 4 jaar.

Vermeldenswaard is, dat de deelnemers aan het onderzoek gemiddeld 14 jaar lang migraine symptomen hadden, met een uitschieter van zelfs 50 jaar!
Alle deelnemers hebben een uitgebreid medisch onderzoek ondergaan (meestal inclusief een EEG) en hebben in hun migraine historie de gebruikelijke medicijnen op voorschrift van hun doktoren gebruikt.

De resultaten van het onderzoek tonen aan, dat lichttherapie een effectieve behandeling van migraine mogelijk maakt.

Het onderzoek

De testgroep

In dit onderzoek is gewerkt met een testgroep van 56 personen: 11 mannen en 45 vrouwen, in leeftijd variërend van 9 tot 60 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Na onderzoek van de symptomen bleken er 55 migraine te hebben en 1 persoon leed aan cluster hoofdpijn. De meer voorkomende spanningshoofdpijn werd bij geen van de deelnemers aangetroffen.

De aangetroffen symptomen:
 • 54% had diffuse pijnklachten (op meerdere plaatsen in het hoofd)
 • 38% had pijnklachten aan één kant van het hoofd
 • bij 8% zat de pijn vooral achter in het hoofd (boven de nek)
 • 56% meldde misselijkheid
 • 39% gaf aan dat er overgegeven werd
 • 31% had zicht verschijnselen (o.a. lichtflitsen zien).
Bij 49 deelnemers waren de symptomen te kenmerken als “sterk”; bij de resterende 7 als “matig”. Mensen met sterke migraine symptomen zijn niet in staat om te werken of actief te zijn. Mensen met matige symptomen zijn hier, zij het moeizaam, nog wel toe in staat.

Een gebruikte graadmeter voor de frequentie en duur van de migraine symptomen is het aantal pijn-dagen per maand. In dit onderzoek bedroeg dit gemiddeld 12 dagen per maand. 12 van de deelnemers aan de test hadden dagelijks pijn.

72% van de deelnemers had een onregelmatig patroon in het optreden van de migraine.

Het gemiddeld aantal jaren, dat de symptomen optraden, bedroeg 14. Bij 28 deelnemers lag dit tussen de 1 en de 10 jaar; bij 1 deelnemer waren de symptomen al zo’n 50 jaar aanwezig!

94,3% van de deelnemers gebruikte bij aanvang van de test voorgeschreven medicijnen om de pijn te bestrijden.

Het therapeutisch effect

Er zijn 3 parameters gebruikt om het effect van de behandeling weer te geven:
 1. Genezen: ten minste 3 maanden geen migraine aanval meer gehad 65%
 2. Verbeterd: intensiteit van de migraine verminderd (kan actief blijven) 30%
 3. Niet succesvol: geen verbetering 5%.

Interessante bevindingen

 1. Van de deelnemers, die de Basis Endocrien behandeling kregen, is 88% genezen. Bij de resterende 12% was er sprake van een aanzienlijke verbetering. Hiermee is aangetoond, dat lichttherapie uitermate geschikt is om essentiële onbalans in het endocriene (hormonale) systeem te harmoniseren en één van de meest voorkomende ziektebeelden, die met deze onbalans samenhangen (migraine), aanzienlijk te verbeteren.

 2. Van de deelnemers, die de Endocrien behandeling via de reflexzones op de hand kregen, is 53% genezen, 41% verbeterd en 6% niet succesvol.

 3. Van de deelnemers, die hun sessies in een tijdsbestek van 3 maanden kregen, was 71% genezen, 26% verbeterd en 3% niet succesvol. Dit toont aan hoe snel lichttherapie in staat is om de energievelden van het lichaam te harmoniseren. Bovendien stelt het cliënt en behandelaar binnen een kort tijdsbestek in staat om de reactie van de cliënt op en het effect van de behandeling vast te stellen.

 4. Van de deelnemers, die meer sessies kregen gedurende een langere periode, is 39% genezen, 46% verbeterd en 15% niet succesvol. Hieruit blijkt, dat in een aantal hardnekkige gevallen langere behandeling noodzakelijk is en dat de kans van slagen dan afneemt.

 5. Eén van de 56 deelnemers had niet de symptomen van migraine, maar van cluster hoofdpijn met een intensiteit van 10 dagen per maand. Na de eerste sessie mocht hij niet meer deelnemen aan het onderzoek. Hij is daarna nog 6 maanden geobserveerd: in deze periode heeft hij geen enkele aanval van cluster hoofdpijn meer gehad!

Migraine

Migraine hoofdpijn is een complex fenomeen vanwege de vele factoren en hun onderlinge relaties, die eraan ten grondslag liggen. Hoewel de symptomen bekend zijn (o.a. splijtende hoofdpijn – misselijkheid – niets meer kunnen velen – niet meer kunnen werken) is niemand erin geslaagd om de oorzaak precies genoeg te isoleren om een definitief geneesmiddel te kunnen ontwikkelen.
Specialisten op het gebied van migraine hebben allerlei theorieën en behandelingen ontwikkeld, maar die zijn tot nu toe slechts gedeeltelijk succesvol geweest.
Meestal zijn deze behandelingen gericht op het bestrijden van de onmiddellijke symptomen en niet op de onderliggende oorzaken. In het bijzonder geldt dit voor de pijnbestrijdingsmiddelen, die doorgaans worden voorgeschreven. Die helpen (gedeeltelijk) tegen de pijn, maar doen er niets aan om nieuwe aanvallen te voorkomen. Daar komt nog bij, dat deze middelen vaak toxisch zijn en bij regelmatig gebruik de lever zwaar belasten.

In diverse wetenschappelijke onderzoeken worden theorieën geponeerd, die verwijzen naar neuro-genetische of neuro-circulaire oorzaken. Of naar het tekort aan neuro-transmitters, problemen met neuro-peptiden of anatomisch disfunctioneren. Ook in het alternatieve circuit zijn vele soorten behandelingen in gebruik. Ook hier is het verlichten van de symptomen veel gebruikelijker dan het voorkomen van migraine.

Al dit leidt er uiteindelijk toe, dat mensen met migraine van alles proberen en van de ene behandeling en dokter naar de andere gaan. Het komt maar zelden voor, dat zij blijvend verlost worden van deze vaak slopende aandoening.

Migraine gedefiniëerd

De International Headache Society heeft een gedetailleerde classificatie van hoofdpijnen opgesteld. Migraine wordt door hen als volgt gedefinieerd:

 1. Ten minste 5 aanvallen met de typisch migraine symptomen.
 2. De hoofdpijn houdt tussen de 4 en 72 uur aan (zonder medicatie of therapie).
 3. De hoofdpijn heeft tenminste 2 van de volgende 4 kenmerken:
  • Aan één van beide kanten van het hoofd
  • Sterke pulsatie
  • Pijn intensiteit medium tot sterk
  • Pijn neemt toe bij lichamelijke activiteit.
 4. De acute migraine fase wordt gekenmerkt door:
  • Misselijkheid of braken
  • Hypergevoeligheid voor licht en geluid.


terug naar het begin