www.migraine-weg.nl


Behandeling van migraine
met lichttherapie
gericht op de
dieperliggende oorzaak.
De oorzaak van migraine || Behandeling met Lichttherapie || Wat is lichttherapie? || Meer informatie

Behandeling met lichttherapie

De behandeling van migraine met lichttherapie is niet zozeer gericht op het behandelen van de symptomen (er zijn meer dan genoeg geneesmiddelen, die dit doen), maar op het wegnemen van de oorzaak.
Bestrijding van de symptomen heeft wel zijn plek in de behandeling, maar het doel is om het lichaamseigen proces te herstellen. Met andere woorden:

het voornaamste doel van de behandeling met licht is om de doorstroming van energie in het buik-darm gebied zodanig te herstellen, dat het kritieke punt leidend tot de migraine ontladingsfase niet meer wordt overschreden.

Na het intakegesprek en een test om inzicht te krijgen in de soort migraine worden de migraine en de stagnatie in het buikgebied behandeld.

De migraine behandeling bestaat uit lichttherapie en duurt zon 20 minuten. Deze behandeling wordt in alle sessies toegepast en ondergaat na de eerste sessie veelal wat kleine aanpassingen op basis van het geconstateerde migraine patroon. Dit deel van de behandeling is gericht op het herstellen van de hormonale balans (het endocrien systeem).

De stagnatie behandeling wordt vanaf de 2e sessie toegepast. Het is een combinatie van lichttherapie en ontspanningstechnieken, die ook gebruikt kunnen worden om meer ontspanning te brengen in het vaak verkrampte nek/schouder gebied. Hiermee wordt de doorstroming in het buik-darm gebied gestimuleerd.

Er zijn doorgaans 4 tot 6 sessies (bij kinderen: 3 tot 4 sessies) van een uur met een interval van zo'n 3 weken nodig om een blijvende verandering in het migraine patroon te bereiken.
Zeker bij kinderen is er vaak na de eerste sessie al een verbetering merkbaar.

De resultaten van deze behandeling (uit een klinisch onderzoek in Zwitserland met 56 personen met migraine; klik hier voor meer details over dit onderzoek):
  • 65% van de behandelden is definitief van de migraine verlost.
  • 30% heeft een aanzienlijke verlichting van de symptomen.
  • 5% heeft nauwelijks verbetering ondervonden.

www.migraine-weg.nl
is een onderdeel van
www.garden-of-light.info